Privacy

Chính sách bảo mật

Khi Bạn đăng ký và sử dụng website: rudolfallers.info/ có nghĩa là bạn cũng cam kết chấp nhận và đồng ý với các quy định trong Chính sách bảo mật của Chúng tôi.

Điều khoản cam kết

Công Ty Rudol Fallers bảo lưu quyền thay đổi những điều khoản và điều kiện của việc truy cập và sử dụng website bằng việc đưa lên những điều khoản, điều kiện được thay đổi. Khách hàng tiếp tục truy cập trang web này nghĩa là chấp nhận, và đồng ý với mọi điều kiện của thông báo đó, hoặc bất cứ thay đổi nào mà công ty Rudol Fallers thực hiện.